Aanbod

Wonen

Sky4kids is gelieerd aan Stichting De Driestroom en biedt zorg aan mensen met een beperking.

Wij bieden 8 plekken voor kinderen van 0 t/m 10 jr (bij instroom), met een LVB indicatie, in combinatie met gedragsproblematiek. Die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.
Dit is een combinatie van perspectief biedende plekken en noodplekken.

Wij dragen de visie van stichting de Driestroom uit. Door de samenwerking met stichting de Driestroom wordt de professionaliteit gewaarborgd, en bewaakt.

Wat kunnen deze kinderen van ons verwachten?

Wij bieden een veilige thuissituatie, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen in een huiselijke setting, en een kleinschalig vertrouwd team van begeleiding (o.l.v. de gezinshuisouders)

Op een plek waar voldoende ruimte is om samen te werken, samen te spelen en die door structuur ruimte en veiligheid uitnodigt om vaardigheden te oefenen. Dit alles op een beschermd terrein, waar ruimte is, maar ook de veiligheid van “eigen”, om overprikkeling te beperken.

De kinderen doen positieve gezinservaringen op, door een kleinschalige vorm van wonen, en hulpverlening. Er zullen activiteiten aangeboden worden die passen bij hun mogelijkheden. Daarbij valt te denken aan creatieve vorming, drama, en ontdekken door te spelen. Hierdoor worden sociale vaardigheden, praktische vaardigheden, emotionele vaardigheden, en motorische ontwikkeling gestimuleerd en verbeterd. (binnen de eigen mogelijkheden)

Op de locatie is een kleinschalige kinderboerderij opgezet waarin de rol van de dieren een therapeutische werking heeft. Dieren moeten verzorgd worden. Dit vergt structuur en een vorm van verantwoordelijkheid, die met gepaste begeleiding vorm krijgt binnen de mogelijkheden van de cliënten.
Deze kinderboerderij stellen we open voor iedereen, aangezien dit in onze direct omgeving (nog) niet beschikbaar is.

In een gezinssituatie, waar met afstandelijke betrokkenheid planmatig aandacht besteed wordt aan specifiek opvoeden. Dit gebeurt cliëntgericht, en in gepaste samenwerking met ouders en voogd.

Als u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden bij het Driestroomloket van Stichting de Driestroom in Elst:

Driestroomloket
Tel. 0481- 375555
E-mail: driestroomloket@driestroom.nl