Medewerkers

Als gezinshuisouders zullen wij (Ria en/of Dirk) altijd aanwezig zijn om de dagelijkse gang van zaken aan te sturen, en zonodig aan te passen. om de doelstellingen te waarborgen.

Daarnaast werken wij met vaste pedagogisch werkers/-hulpverleners, die structureel aanwezig zijn, en verder inzetbaar naar behoefte.

Wij werken samen met een orthopedagoge en een psychologe van Basic Trust. MEE wordt ingeschakeld voor coördinatie van de passende hulpverlening, met als doel de cliënten voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Indien nodig zal de ondersteuning van andere disciplines ingehuurd worden. Dit zal worden vastgelegd in het cliënt gebonden behandelplan.

Wij worden ondersteund door een team huishoudelijke medewerksters.

Wij streven ernaar een stukje maatschappelijke invulling te geven binnen deze setting, door samen te werken met vrijwilligers.

Ook bieden wij stageplekken aan studenten die een pedagogische opleiding volgen. Hierdoor krijgen wij als gezinshuisouders vernieuwende inzichten en impulsen.
Sinds de start zijn wij “Erkend Leerbedrijf”

Door samenwerking met de scholen voor speciaal onderwijs in de regio zal de invulling van de dagbesteding voor de bij ons wonende kinderen vorm krijgen.