Wie ben ik

Ria is werkzaam geweest op een dagverzorging voor ouderen met uiteenlopende zorgvragen.

Ik sta positief in het leven, heb zolang ik kan bedenken een binding met ‘speciale” mensen en denk in mogelijkheden, in plaats van beperkingen.

Sinds mijn pubertijd ben ik als vrijwilligster betrokken geweest bij instanties die op verschillende manieren activiteiten aan bieden aan mensen met een beperking, 5 jaar op een zorgmanege, alwaar ik een groep kinderen met ADHD/Autisme/Down begeleid heb.

Als moeder van 3 speciale kinderen heb ik inmiddels veel ervaring opgedaan als opvoeder/coach/begeleider, en communicatie met zorgverleners/instanties.

Ook heb ik veel geleerd van de crisisopvang en de daaraan verbonden observaties, de gesprekken met gedragswetenschappers , voogden en de contacten met bio ouders.

ik heb veel geleerd, zowel van mijn kinderen, die mij regelmatig een spiegel voorhouden, door gedrag of door woorden, als door te lezen, te ervaren en te doen, als door te gaan voor wat ik graag wil.

De naam Sky4Kids

“The sky is the limit” en in onze ogen is veel daaronder mogelijk.

Sky, onze witte herder, had een positieve uitwerking op kinderen. Hij kon met ze spelen of kon ze troosten als het nodig was. Was er altijd als je hem even nodig hebt. Helaas is hij in 2015 overleden.